Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB "Vilpros pramonė" veikla:

Dūmtraukių elementų, lankščiųjų konstrukcijų, šildymo įrangos projektavimas, gamyba ir pardavimas. Dažymo, metalo lakštų apdirbimo, metalo suvirinimo paslaugų teikimas.
Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

UAB "Vilpros pramonė" strateginiai tikslai ir ketinimai:

  • Užtikrinti stabilų įmonės veiklos vystymąsi ir pelningumą.
  • Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.
  • Išlaikyti aukštą produktų, paslaugų, kokybės ir saugumo lygį, bei gerinti jį;
  • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais, tiekėjais ir partneriais.
  • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius.
  • Nuolat tobulinti naudojamas technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
  • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų, insidentų bei profesinių susirgimų prevenciją.
  • Sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą, bei aplinkos apsaugą.
  • Užtikrinti galiojančių norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „Vilpros pramonė” įdiegta ir nuolat tobulinamą integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

UAB „Vilpros pramonė” kokybės ir aplinkos apsaugos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir suinteresuotosios šalys supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.
Direktorius
2021-02-10

Darius Ozarovskis